Ідіома: burn one's bridges / burn one's boats

Переклад: спалити мости; прийняти рішення, що виключає можливість повернення; зробити вчинок, який не можна змінити або виправити в майбутньому

Приклад:

The man burned his bridges behind him and is unable to work in the same industry again.
Цей чоловік спалив за собою мости, і зараз більше не може працювати в тій же галузі.

He can't return to the company. He's burned his boats.
Він не може повернутися в компанію. Він спалив мости.