Ідіома: burst into tears

Переклад: розплакатися, розревітися, розридатися

Приклад:

The parents burst into tears of happiness when their daughter graduated.
Батьки розплакалися від щастя, коли їх дочка закінчила коледж.