Ідіома: burst out laughing

Переклад: розсміятися, розреготатися

Приклад:

We burst out when the laughing man screamed after seeing the mouse.
Ми розреготалися, коли чоловік закричав при вигляді миші.