Ідіома: button (up) one's lip(s) / zip (up) your lip / zip it up

Переклад: закрити рот, замовчати, не базікати

Приклад:

Will you button your lip? I don't want the news to get out.
Може ти закриєш свій рот? Я не хочу, щоб всі дізналися про цієї новини.

All right, you guys. Shut up! Zip it up!
Гаразд, хлопці. Заткніться! Не базікайте!