Ідіома: by and large

Переклад: в загальному, в цілому, звичайно

Приклад:

By and large, we had a good meeting even though it was very short.
загалом зібрання було хороше, хоч і короткий.