Ідіома: by the same token

Переклад: точно також, з тим же успіхом, таким же чином, з тієї ж причини

Приклад:

Some say he is a real charmer, but by the same token others are put off by his manner.
Деякі кажуть, що він дуже привабливий, але таким же чином інших відштовхують його манери.