Ідіома: eat one's cake and have it too / have one's cake and eat it too

Переклад: намагатися поєднати непоєднуване; намагатися всидіти на двох стільцях

Приклад:

The man wants to eat his cake and have it too and he will never give up anything.
Ця людина завжди намагається всидіти на двох стільцях, і він ніколи ні від чого не відмовиться.

You want to spend your money and still have it. You can't have your cake and eat it too!
Ти хочеш і витратити гроші, і залишити їх. На двох стільцях не всидиш!