Ідіома: fall short (of something)

Переклад: потерпіти невдачу, не виправдати надій, очікувань

Приклад:

The new movie fell short of people's expectations and attendance is very low.
Новий фільм не виправдав очікувань людей, і дуже низька відвідуваність.