Ідіома: fan the flames (of something)

Переклад: роздмухувати полум'я; ускладнювати становище, робити ситуацію більш напруженою

Приклад:

The speech by the labor leader fanned the flames of the angry workers.
Мова профспілкового лідера зробила ситуацію з незадоволеними робочими ще напруженішим.