Ідіома: feel free to do something) розм.

Переклад: вільно робити що-небудь, як якщо б на це було дано дозвіл

Приклад:

Everybody felt free to walk around the restaurant after the party started.
Коли почався вечір, всі вільно ходили по ресторану.