Ідіома: fight tooth and nail

Переклад: боротися всіма засобами; битися не на життя, а на смерть; битися до останнього

Приклад:

Canadian women fought tooth and nail for the right to vote.
Канадські жінки боролися до останнього за право голосувати.