Ідіома: fill someone's shoes

Переклад: зайняти чиєсь місце, замінити кого-небудь

Приклад:

Although he is a good supervisor, he is unable to fill the shoes of those who came before him.
Хоча він і хороший наглядач, він не в змозі замінити тих, хто був до нього.