Ідіома: fish in troubled waters

Переклад: вудити рибку в каламутній воді; встряти в тяжку або небезпечну ситуацію з метою отримання вигоди

Приклад:

The politician was fishing in troubled waters in order to gather information about the scandal.
Політик ловив рибку в каламутній воді, щоб отримати інформацію про скандал.