Ідіома: flotsam and jetsam

Переклад: 1. мотлох, непотрібні речі
2. волоцюги, бездомні, жебраки

Приклад:

All sorts of flotsam and jetsam washed up on the beach.
На пляж вимило всякий непотріб і сміття.

Drug addicts, the homeless, all are viewed as the flotsam and jetsam of today's society.
Наркомани, бездомні – усі вони вважаються покидьками сучасного суспільства.