Ідіома: follow someone's lead

Переклад: робити, чинити, як хто-небудь інший; слідувати чиєї-небудь приклад

Приклад:

Everybody followed my lead and came to work early.
Всі пішли мій приклад, і рано прийшли на роботу.