Ідіома: for a song

Переклад: за безцінь, майже задарма (зазвичай використовується з дієсловами buy та get)

Приклад:

I was able to buy my new car for a song.
Я зміг купити нову машину за безцінь.