Ідіома: free hand (with someone or something)

Переклад: велика свобода дій (зазвичай використовується з дієсловами get, have, give)

Приклад:

We had a free hand to design the sports program for the university.
У нас була повна свобода дій при розробці спортивної програми для університету.