Ідіома: from start to finish

Переклад: від початку до кінця

Приклад:

The welcoming dinner was a great success from start to finish.
Вітальну вечерю був успішний від початку до кінця.