Ідіома: no bed of roses

Переклад: складна чи погана ситуація

Приклад:

It is no bed of roses to have no job and a large family to support.
Дуже непросто не мати роботи і мати велику родину, яку потрібно утримувати.