Ідіома: on the other hand

Переклад: з іншого боку

Приклад:

He is very intelligent but on the other hand he is very lazy and always gets low marks at school.
Він дуже розумний, але, з іншого боку, він дуже ледачий і завжди отримує низькі оцінки в школі.