Ідіома: run of the mill / run-of-the-mill

Переклад: рядова, ординарна, пересічний, звичайний (буквально: загального помелу)

Приклад:

The restaurant was in a run-of-the-mill building but the food was superb.
Ресторан перебував у пересічній будівлі, але їжа була чудова.