Ідіома: under the circumstances

Переклад: при сформованих, існуючих обставин

Приклад:

The girl was very sick and under the circumstances did not have to take the exam.
Дівчина була дуже хвора, і при сформованих обставинах не могла здавати іспити.