Ідіома: up someone's alley / down someone's alley розм.

Переклад: бути в колі чиїх-небудь здібностей, інтересів

Приклад:

He is very good at solving difficult math problems; this job is right up his alley.
Він дуже добре вирішує складні математичні завдання, ця робота як раз по його лінії.