Ідіома: ups and downs

Переклад: злети і падіння, вдачі і невдачі, важкі і легкі часи, злигодні долі

Приклад:

He is having a few ups and downs but he is generally doing well.
У нього бувають і злети, і падіння, але в цілому у нього все добре.