Ідіома: upset the applecart

Переклад: зіпсувати музику, сплутати карти, перегнути палицю, розладнати плани

Приклад:

Try not to upset the applecart as we have spent a lot of time working on this project.
Постарайся нічого нам не зіпсувати, ми багато часу витратили на цей проект.