Ідіома: X marks the spot

Переклад: те саме місце, точне місце, локація

Приклад:

We looked at the map and saw that X marked the spot where the accident had taken place.
Ми подивилися на карту і побачили точно місце, де стався нещасний випадок.