Говорячи простою мовою, ідіома (також використовуються назви: фразеологізм, ідіоматичний вираз, стійке поєднання) - це фраза або вираз, в якому слова, вжиті разом, мають значення, відмінне від того, яке наведене в словнику для кожного конкретного слова. З цієї причини англійські ідіоми може бути складно зрозуміти.

Кількість англійських ідіом у довіднику: 1967.

Виберіть букву: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Введіть в поле для пошуку ідіому, яка вас цікавить:

Пошук по ідіомі чи пошук за визначенням ідіоми.

Не можна навчитися розбирати англійські ідіоми; їх можна тільки вивчити. Хоча деякі ідіоми англійської мови мають аналоги в українській мові (наприклад, "take the bull by the horns" дослівно перекладається як "взяти бика за роги" і має той же зміст), їх значення зрозуміле. Однак багато англійських ідіом не мають аналогів в українській мові.

Нижче наведено особливості використання даного довідника.

Всі ідіоми та фразеологізми розташовані строго в алфавітному порядку. Тобто, під тією буквою, з якої ідіома чи фразеологізм починається, вони і розташовані в даному довіднику, за винятком артиклів, які не враховуються.

Деякі ідіоми вживаються переважно в розмовній мові і не характерні для письмової мови або формальних ситуацій. Такі ідіоми помічені як "розм.". Крім того, існує невелика кількість ідіом, яка притаманна тому чи іншому варіанту англійської мови. У тих випадках, коли ідіома вживається лише в одному з варіантів мови і не характерна для іншого, вона буде позначена відповідним значком (американським або британським прапорцем).