У цьому розділі описані деякі особливості вживання теоретичних аспектів англійської мови загалом, і граматичних правил зокрема. Вони виділені в окремий розділ, бо самі граматичними правилами вони не є, але їх знання допоможе урізноманітнити вашу англійську, а також допоможе пояснити деякі незрозумілі моменти і труднощі, які могли виникнути в ході вашого дослідження тих чи інших аспектів граматики англійської мови.